Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.L'Escola del Partit es proposa tres línies de treball (part teòrica i part pràctica):

- Facilitar instruments del marxisme per a l’anàlisi
- Introducció a la política del partit
- Metodologia


Per aconseguir això es treballaran tres nivells de formació:

- Nova militància
- Política del partit
- Monogràfics per quadres segons necessitats i demandes de les Federacions (moviment sòcio-polític, tpq, moviment obrer, moviment popular, solidaritat, universitat) i la CJC-Joventut Comunista

Perquè això sigui possible el Partit ha de disposar de recursos i mitjans, així com, sobretot, aconseguir que el conjunt del partit, Federacions, CE, CC i principalment les cèl·lules i els i les militants s’impliquin. És fonamental que les federacions assumeixin la seva responsabilitat en els temes formatius.

- A més, en la mesura del possible, es realitzaran cursos instrumentals, com poden ser: noves tecnologies, anglès, organització, finances...en funció de les demandes de les Federacions, les Comissions Centrals, els instruments del partit i les cèl·lules.

L'Escola del Partit ha d'aprofitar i coordinar les diferents activitats que tinguin interès formatiu que realitzin els diferents instruments del partit, (AVANT, Realitat, Fundació, etc) així com les federacions, cèl·lules, comissions, àrees i la CJC-Joventut Comunista. Cal una menció apart per al Seminari d'Iniciació al Pensament de Marx i Engels, que ja compleix la seva XIII edició, i el Curs de Postgrau que organitzarà la Fundació Pere Ardiaca amb SinPermiso amb el títol: "Anàlisi econòmica i filosòfic-política del capitalisme contemporani".

L'objectiu principal per a aquesta nova etapa és que els i les camarades del partit tinguin els instruments per interpretar la realitat i formar-se ideològicament i políticament. A més, es treballarà per consolidar una regularitat de l'activitat de l'Escola de Formació del Partit, començant per cursos amb caràcter trimensual per la nova militància i, per altra banda, adaptar-se a les demandes de les Federacions i les cèl·lules.

Es crearà un Comitè de l’Escola del Partit, recollint la feina desenvolupada fins ara pel Partit en temes de formació, amb representants de les diferents federacions del partit i altres companys i companyes de suport per coordinar i fer seguiment de l’Escola i la seva execució. El Comitè de l’Escola del Partit, seguint els acords del 12è Congrés, ha de treballar en estreta col·laboració amb les Federacions, les cèl·lules, el C.Central, C.Executiu, el Secretariat, el Secretari General i la CJC-Joventut Comunista. La idea, en aquesta primera fase, és anar consolidant una formació periòdica i regular. Es treballarà que les dinàmiques siguin participatives i amenes.

L'Escola del Partit ha de tenir una secció pròpia dins la web del partit: articles formació, informació cursos, materials. Es treballarà per a què a mig termini tinguem materials didàctics de formació, així com l'elaboració d'un arxiu amb materials de formació en format paper i digital, per facilitar que es pugui consultar i accedir des de la web.

Materials de formació: AVANT, Realitat, documents Partit (Congrés, Informes CC, materials que facin els i les ponents, articles de referència, audiovisuals...)

Eixos de treball:

A.1.- Realitzar els cursos d’introducció al coneixement del projecte i política del Partit a partir del febrer del 2011.
Realitzar-los sobre la base de quatre ponències:

1.- projecte de futur del partit
2.- Filosofia de la praxi,
3.- Lluita de classes a Catalunya, Estat espanyol i internacional,
4.- Metodologia de treball i organització del partit

A.2.- Realitzar els cursos de profundització al coneixement del projecte i política del Partit. Això serà possible amb l’experiència dels cursos d’introducció.

B.- Planificar i oferir a l’organització del Partit:
a.- conferències formatives itinerants a les cèl·lules del Partit i,
b.- conferències formatives complementàries a les mobilitzacions.

En les properes reunions del Comitè de l’Escola es realizarà el llistat i les orientacions de les conferències formatives i la preparació dels materials.

C.- concretar grup de treball, amb la direcció del partit, per a la realització de materials explicatius (alguns materials audiovisuals) dels diferents components de la política del partit per a l’autoformació. Es valora l’autoformació permanent com a un element d’extraordinària importància.

D.- veure per més endavant la concepció i realització lligada a formació i especialment els debats de l’actualitat mundial així com les reflexions que sorgeixin en els debats dels cursos de formació.

PROPOSTA D’ESQUEMA DE TREBALL

L’Escola del Partit pren, en aquesta nova etapa, com a punt de partida els continguts aprovats per l’anterior etapa de l’Escola. Especial atenció, de manera transversal al feminisme i a l’ecologisme.

INICIACIÓ

Ponències de primer nivell

1.- Entorn al Marxisme
2.- Metodologia de treball i organització del partit
3.- Lluita de classes
4.- Projecte del PCC
5- Eixos específics per a les cèl·lules:

Moviment obrer i els i les comunistes
Moviment polític-social i els i les comunistes
Moviment popular i els i les comunistes
Moviment estudiantil i els i les comunistes
Moviment de solidaritat i els i les comunistes

Tema 1
Entorn al Marxisme


1) Breu i simplificat repàs històric
Situant acotacions fonamentals que van marcar diferències en la concepció del món (Copernico, Darwin i Freud...) per afavorir la comprensió de com es relacionen dialècticament la teoria i la pràctica (diferències entre materialisme i idealisme) amb la finalitat de:
• Situar i entendre conceptes fonamentals com: praxi, lluita de classes, materialisme dialèctic.
• Situar històricament l’eix fonamental de la lluita de classes i el seu paper en les transformacions socials.
• Situar contextualment (històric concret) l’Europa de la revolució industrial.
• Despertar interès, generar la necessitat d’estudi posterior.

2) Filosofia de la praxi. Què és? Per a què serveix?

3) Senzill i apunt biogràfic.
• Desenvolupament intel·lectual de Marx
• Viatge a París on coneix Hegel
• L’apunt fet pel Che com a punt de lectura

4) El Manifest Comunista.Per què? On? Quan?
• El Manifest Comunista avui, la vigència al segle XXI

Tema 2
Metodologia de treball i organització del partit


1) Què és el partit?
Concepte de partit, concepte de cèl·lula
Objectius, mètodes d’anàlisi, valors: organitzar i dinamitzar
Compromís, disciplina, formació política i ideològica
Tècniques de reunions.
Centralisme democràtic. Què es? Com funciona? Què garanteix?
Informació. La seva importància com a arma de lluita, globalització
d’experiències.


2) Responsabilitat de les formes d’organitzar, les formes organitzatives
Coneixement de l’estructura del partit. Secretari General, CE, Secretariat, CC, Congrés, Federacions, cèl·lules, Àrees i Instruments.
L’organització com a mediació entre teoria i pràctica, relació i paper del militant amb la societat organitzada.

3) Contradiccions.
Contradiccions fonamentals:
- Principals
- Primer pla
- Secundàries
- Classes. Forces socials
- Aliances, com a metodologia explicar conceptes entre aliances i acords
- Mediacions. (Ex. El sindicat, EUiA, IU...).

4). El treball en les organitzacions socials
Relació Partit-moviments socials
Estat-societat civil
Estructura productora, condicions, processos
Majoria transformadora o revolucionària
Lluita ideològica, hegemonia

Tema 3
Lluita de classes


1) La lluita de classes durant la història

Repàs de la lluita de classes durant la història seguint l’esquema típic del materialisme històric. Insistir en què el que caracteritza cadascun dels períodes són les relacions de producció que determinen les super-estructures i que estan imposades per la classe social dominant en cada moment.

Comunisme primitiu- època paleolítica. Societats tribals cooperatives.
Esclavisme- època clàssica. Contradicció principal entre homes lliures i esclaus, es desenvolupa l’aristocràcia.
Feudalisme- Edat Mitjana. La contradicció principal es produeix entre aristòcrates i vassalls, es desenvolupa la burguesia.
Capitalisme- món contemporani. Contradicció principal entre burgesos i proletaris.
Comunisme-…
Socialisme-…

2) La lluita de classes en el segle XXI
1) Lluita de classes i estructura social a la resta del món “desenvolupat”, (EUA, Europa, etc.).
El capitalisme financer internacional, les oligarquies nacionals, les transnacionals, les burgesies industrials, els assalariats i els camperols. Instruments.
2) Lluita de classes en països en vies de “desenvolupament”.
Petites burgesies nacionals, masses assalariades urbanes, camperols, indígenes.
Explicació de la lluita de classes en l’actualitat partint de la nostra realitat concreta (Catalunya) i evolucionant cap al context més general (Estat espanyol, Europa en el món).
Imperialisme fase superior del capitalisme

3) La lluita de classes i l’estructura social catalana i espanyola
1) Lluita de classes i estructura social catalana i espanyola
Burgesia catalana i espanyola (caràcter productiu, especulatiu amb exemples concrets).
Assalariats (èmfasi en la gran complexitat de la massa assalariada catalana, gran quantitat de capes mitjanes, autònoms…).

4) Introducció a la comprensió de la “crisi”

Tema 4
Projecte del PCC
- Unitat de la classe treballadora -
- Unitat de les esquerres -
- Unitat dels i les comunistes -

1) Apunt biogràfic sobre la història del PCC.
Història del PCC anys 30
PSUC, (dictadura i transició)
V-VI congrés, neixement i desenvolupament del PCC.

2) Projecte del PCC: Front d'Esquerres.
Partit nacional i de classe. La realitat nacional a Catalunya
Qüestió nacional i republicanisme
Articular les forces polítiques i socials d’esquerres, emmarcar i globalitzar la lluita del poble treballador, construir el poder popular. Front d’Esquerres estable a nivell local, sectorial i nacional, amb les forces d’esquerres, sindicats, AAVV, botiguers, moviments per la pau, solidaritat, culturals, ecologisme, etc.
Amb expressió organitzativa en el terreny polític, econòmic, social i cultural.
Un Front d’Esquerres basat en un programa de lluita comú, per la pau, el treball i el dret a l’autodeterminació.

3) Punts clau del PCC

1. actualitzar constantment el nostre projecte revolucionari/transformador
2. concreció col·lectiva de la tàctica i l’estrategia
3. pensar i actuar com a marxistes
4. compromís internacionalista amb el moviment comunista
5. activitat humana com a forma d’organització partidària
6. el socialisme com a objectiu

4) El nostre compromís en el rellançament d’EUiA i IU
Tesis del XII Congrés, Documents i ressolucions Federació MU, altres (CC, CE...)


Tema 5 (específic)
El sindicat de classe i els i les comunistes


1) Breu història del sindicalisme a l’Estat espanyol, el sindicalisme de nou tipus de CCOO
2) El sindicat, organització dels i les treballadores
3) El sindicat, organització com a mediació amb la patronal per les condicions dels i les treballadores
4) El sindicat, organització unitària de classe
La unitat dels i les treballadores es produeix en base a unitat de programes
Els i les comunistes no hem de dividir els treballadors en més d'un sindicat
Els i les comunistes hem de plantejar un sindicat únic (unitari)
Hem d’estar en el sindicat majoritari i allà treballar per la unitat sindical
Els i les comunistes hem d’estar en el sindicat majoritari treballant per l'hegemonia
La classe treballadora no és igualitària en la seva composició respecte al lloc que ocupa en els mitjans de producció i serveis
El sindicat aborda l’avui anomenat salari indirecte, mitjançant intervenir en les administracions públiques
5) Reptes actuals per als i les comunistes als sindicats
Noves tecnologies i modificacions substancials en els processos de producció
Processos de deslocalització a nivell mundial
Desenvolupament infinit en les comunicacions i transports
Immigració
Dones
Joves

Etiquetes de comentaris: , ,