Avís important

L’1 de novembre de 2014, el Partit dels i les Comunistes de Catalunya va acordar la seva dissolució com a partit polític i la cessió de tot el seu capital humà, polític i material a una nova organització unitària: Comunistes de Catalunya.

Com a conseqüència d'aquest fet, aquesta pàgina web ja no s'actualitza. Podeu seguir l'activitat dels i les comunistes a la pàgina web de Comunistes.cat.el Partit


El partit dels i les Comunistes de Catalunya és un partit de classe i nacional, al servei de la gent treballadora, organitzador i mobilitzador de la societat civil alternativa al capitalisme. El PCC es considera hereu del ja desaparegut PSUC, fundat el 1936, i manté viva la seva aspiració de transformació de l'actual societat capitalista en una societat socialista i democràtica, que acabi amb l'explotació de l'home per l'home. El PCC treballa activament per la Unitat de la Classe Treballadora i per organitzar la societat civil en un Front d'Esquerres que estableixi els ciments del socialisme i d'una societat més justa i més igualitària.


el Centralisme DemocràticEls i les Comunistes ens organitzem en un model de Centralisme Democràtic, amb el que pretenem assolir l'equilibri entre la democràcia interna i l'efectivitat executiva. Les característiques d'aquest model organitzatiu són el caràcter electiu i revocable de tots els òrgans de direcció de baix a dalt, la rendició periòdica de comptes pels òrgans de direcció davant dels qui els van escollir i davant els òrgans superiors, la llibertat de crítica i autocrítica dins del partit, la subordinació de la minoria a la majoria i el treball i la direcció col·lectiva determinada per la responsabilitat individual de cada militant.


els i les MilitantsEls i les Comunistes, membres del Partit, som militants. Els i les militants del Partit Comunista exercim la nostra militància política per convicció i la nostra activitat desinteressada respon a la comprensió que la nostra societat viu immersa en una terrible lluita de classes. Una lluita que enfronta a la Classe Treballadora majoritària amb una minoria privilegiada constituïda com una elit propietària en forma de Classe Capitalista o Corporativa. Un conflicte social, econòmic, polític, ideològic que actualment afecta tots els aspectes de la nostra vida quotidiana: el treball, la família, l'educació, la salut, el lleure, el medi ambient, la informació, les nacions, la ciència i la cultura. Per això, els i les Militants del PCC, comprenem que la nostra militància implica que som militants d'una mateixa causa en tot moment i a qualsevol lloc. Tanmateix, els i les Comunistes som conscients que la nostra és una lluita col·lectiva i que només la pràctica del treball col·lectiu des de fonaments democràtics, té una veritable capacitat transformadora.


la CamaraderiaEls i les Comunistes som camarades. Arreu del món, allà on ens reconeixem, ens distingim com a camarades. Podem tenir punts de vista diferents sobre moltes qüestions, ser ateus o professar religions diferents, però, pel fet de ser Comunistes, sabem que compartim una mateixa concepció de la humanitat, uns mateixos valors universals heredats de l'humanisme, la il·lustració i l'esperit revolucionari de 1789, una tradició de llibertat, igualtat i fraternitat que ha sobreviscut, com una flama de llum a través de generacions. Els i les Comunistes pertanyem per convicció a una fraternitat d'éssers lliures amb molts segles d'història que activament treballem, a tot arreu i sempre, contra l'opressió.


el CongrésEl Congrés és el màxim òrgan de decisió dels i les Comunistes, la reunió dels delegats i delegades de tota la militància que se celebra periòdicament i en la qual es defineixen les línies estratègiques i tàctiques de l'organització. El Congrés escolleix els i les camarades que composen el Comitè Central, màxim òrgan de decissió entre Congressos.


les Cèl·lulesLes Cèl·lules són la mínima expressió del partit, les organitzacions més petites i fonamentals, allà on els i les Comunistes portem a terme la nostra militància quotidiana. Estan constituïdes per grups reduïts de militants que treballen en un mateix àmbit d'activitat específic dins la societat. Les Cèl·lules efectuen la tasca més important dins de l'organització: el contacte amb el dia a dia, amb la realitat de la Classe Treballadora, colze a colze amb la gent organitzada. El paper de les cèl·lules dins l'organització comunista té una doble vessant. D'una banda aporta al conjunt de l'organització coneixement específic dels diferents fronts de lluita. D'altra banda, és l'espai des del qual la militància debat les decisions que afecten al conjunt del partit i des del qual s'ecerceix el control crític dels òrgans de direcció superiors.


les FederacionsLes Cèl·lules de militants es federen per àmbits d'activitat. Actualment, en el PCC existeixen cinc federacions que agrupen el conjunt de les cèl·lules: Moviment Obrer, Moviment Unitari, Moviment Popular, Tècnics-Professionals, Quadres-Cultura i Solidaritat.


el Comitè CentralEl Comitè Central,escollit pel Congrés del Partit, és el màxim òrgan de direcció entre Congressos. El Comitè Central designa els membres del Comitè Executiu i el Secretari General. El composen 120 membres. La convocatòria i seguiment li correspon al coordinador o coordinadora del Comitè Central.


el Comitè ExecutiuEl Còmitè Executiu és l'òrgan designat pel Comitè Central per a portar a terme la direcció executiva del partit en el dia a dia. La seva composició és flexible i varia dinàmicament en funció de les diferents necessitats i estratègies que defineix el Comitè Central. La convocatòria i seguiment li correspon al coordinador o coordinadora del Comitè Executiu.el SecretariatEl Secretariat és l'òrgan que dirigeix el dia a dia del partit des de la vessant tècnica i organitzativa. Està composat pels responsables d'organització de les diferents Federacions, els responsables de l'Escola de Formació, de la Festa d'Avant, de Comunicació, de Finances del Comité Central, el Secretari General i el Coordinador del Secretariat.


Comisió Central de FinancesLa Comisió Central de Finances s'encarrega de la planificaicó i execució de la política econòmica del partit. Composat pels responsables de finances de cada Federació i el responsable de Finances del Comitè Central.


el Secretari GeneralEl secretari general del PCC és designat pel Comitè Central del Partit en el marc dels processos congressuals. Lidera i representa públicament al conjunt de l'organització davant la societat.


els Àmbits d'activitat


Els àmbits d'activitat del Partit determinen les federacions de cèl·lules segons la seva activitat en el diferents fronts de lluita de la Classe Treballadora.


Moviment ObrerLa Federació de Moviment Obrer agrupa els diferents comitès i cèl·lúles dels i les Comunistes centrats en el treball, en l'àmbit estrictament sindical o en altres àmbits propers. El moviment obrer és el més important i fonamental dels fronts de lluita dels i les Comunistes. Entenem per Moviment Obrer el conjunt de treballadors i treballadores organitzats en un front de resistència econòmic contra el Capitalisme i les Corporacions. En aquest àmbit, els i les Comunistes hem apostat per Comissions Obreres com a sindicat de referència i treballem activament per la unitat sindical. Des de la Federació de Moviment Obrer treballem per a entendre l'evolució de la Classe Treballadora en el marc d'una societat capitalista que també es transforma constantment, per a aportar les nostres propostes de model productiu, la nostra experiència de primera mà, a les fàbriques, a les oficines, als hospitals, a les escoles.


Moviment PopularLa Federació de Moviment Popular agrupa les diferents cèl·lules i comitès dels i les Comunistes de Catalunya que traballen en els moviments socials i de base. Per la especifitat de la història de Catalunya, marcada per la negra dictadura feixista de 40 anys que va determinar el caràcter clandestí de la lluita política, les Associacions de Veïns i Veïnes constitueixen encara avui dia un important front de lluita des d'on organitzar la Classe Treballadora en defensa dels nostres drets. Tanmateix, l'evolució de la societat catalana durant els darrers 30 anys ha ampliat l'àmbit de treball dels moviments socials a organitzacions de consumidors, grups en defensa del medi ambient, cooperatives i associacions socials i tota mena d'entitats ciutadanes de resistència als abusos del capitalisme corporatiu. Els i les Comunistes intentem estar en tots aquests fronts, per a portar-hi la nostra experiència col·lectiva i el nostre punt de vista, que comprèn cadascuna d'aquestes lluites en el marc d'una lluita més àmplia: la Lluita de Classes.


Moviment UnitariLa Federació de Moviment Unitari agrupa les Cèl·lules territorials del PCC que treballen en l'àmbit de la mediació política. En el marc de l'estratègia del Front d'Esquerres, la mediació política és per als i les Comunistes una pilar fonamental per a la consolidació d'un bloc popular sòcio-polític de la Classe Treballadora anticapitalista, unitari i pel socialisme. Actualment, els i les Comunistes hem apostat per Esquerra Unida i Alternativa com a front per a la mediació política i treballem activament dins d'aquesta organització.


Tècnics, Professionals i Cèl·lules de CulturaLa Federació de Tècnics, profesional i quadres del PCC engloba cèl·lules del partit que per la seva activitat o competència tècnico-professional esdevenen agents importants de producció i reproducció d’hegemonia. Es tracta de professionals i /o treballadors que es desenvolupen en l’àmbit del treball bàsicament amb informació, símbols i relacions socials complexes. Sota la Federació de TPQs hi ha una realitat de professionals (educadors socials, advocats, enginyers) i una altra de militants que esmercen la seva tasca militant en l’àmbit de la intervenció sòcio-cultural (artistes, gestors sòcio-culturals, professionals dels mitjans de comunicació, acadèmics).


SolidaritatLa Federació de Solidaritat agrupa les Cèl·lules del PCC dedicades a la Solidaritat Internacionalista. La Solidaritat Internacionalista és un dels fronts més importants dels partits comunistes, que som conscients de l'absoluta internacionalització del capitalisme i la Lluita de Classes. Des de la Federació de Solidaritat els i les Comunistes treballem per a l'Unitat Comunista i per un front antimperialista internacional. La Federació de Solidaritat treballa en defensa els procesos emancipatoris cap al socialisme com és el cas de Cuba, Vietnam i els antiimperialistes com els de Veneçuela, Bolívia, Colòmbia o els d'alliberament nacional com els de Palestina, Sahara i d'altres.


Consell de redacció de l'Avant


El Consell de redacció de l'Avant s'encarrega de definir la línea editorial i els continguts de l'Òrgan Central d'expressió del partit. El composen el director, el responsable de Comunicació i els Col·laboradors.


Consell de redacció del Realitat


El Consell de redacció del Realitat s'encarrega de definir la línea editorial i els continguts de l'Òrgan teòric del partit. El composen el director i els Col·laboradors.


Comisió de relacions Internacionals


La Comisió de relacions Internacionals s'encarrega de les relacions amb el moviment comunista internacional i altres forces d'esquerra. El composen el Secretari de Relacions Internacionals i altres camarades que amb la seva pràctica política mantenen contactes internacionals.